Lisaks uudiskirjas kajastatule tuletame meelde, et käimas on arutelud uue planeerimisseaduse eelnõu teemal, milles ka KÕK on viimasel kuul kaasa löönud. Loodame lähinädalatel vormistada ka endapoolsed seisukohad eelnõule. Teiste huvigruppide seisukohad ja seniste arutelude tulemused on kättesaadavad kodifitseerimisprojekti veebilehel:

https://ajaveeb.just.ee/planeerimisseadusjaehitusseadus/

Uudiskirja loe siit: http://www.k6k.ee/uudiskiri/2012/mai