Muuhulgas arutati koosolekul, kellele ja mis teemadel võiks KÕK jätkata koolituste korraldamist. Nõukogu hinnangul on ametnikele suunatud praktilised koolitused koos juhenditega heaks meetodiks, kuidas saavutada paremaid ja tasakaalustatumaid keskkonnaotsustusi. Samas tuleb koolituste pakkumisel arvestada KÕKi töötajate piiratud ajaressurssiga.

Koosolekul arutati ka võimalikke sisulisi küsimusi, millega KÕK tulevikus tegeleda võiks. Nõukogu liikmed pidasid oluliseks jätkuvat tööd nn sektoriüleste teemadega, näiteks keskkonnamõjude hindamisega, avalikkuse kaasamisega otsusetegemisse, keskkonnajärelevalvega ning vastutusega keskkonnaalaste süütegude eest.

KÕKi nõukogusse kuuluvad alates 2011.a. märtsist Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Jüri-Ott Salm (nõukogu esimees), Tartu Ülikooli keskkonnaõiguse lektor Kaarel Relve, Säästva Eesti Instituudi programmijuht Kaja Peterson ning riigikontrolli audiitor Airi Andresson.

Nõukogu koosolekud toimuvad kaks korda aastas; lisaks sellele on plaanis nõukogu aktiivselt kaasata sel aastal algavasse KÕKi järgmise perioodi strateegia koostamisse.