Senistest nõukogu liikmetest jätkavad KÕKi nõukogus Eestimaa Looduse Fondi (ELF) juhatuse esimees Jüri-Ott Salm ning Säästva Eesti Instituudi (SEI) programmijuht Kaja Peterson, uuteks liikmeteks on Tartu Ülikooli keskkonnaõiguse lektor Kaarel Relve ning Riigikontrolli audiitorina tegutsev Airi Andresson.

Senistest liikmetest ei jätka TÜ keskkonnaõiguse dotsent Hannes Veinla, kellega kindlasti jätkub aga sisuline koostöö keskkonnaõiguse teemadel.

Nõukogu on KÕKi põhikirja kohaselt sihtasutuse tegevust suunav organ, kes teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Senine nõukogu oli ametis alates KÕKi asutamisest 2007.a. novembris; uue koosseisu volitused kestavad kolm aastat.

KÕKi asutajad on SA Eestimaa Looduse Fond ning eraisikutest juristid Kärt Vaarmari, Liis Keerberg ja Silver Nittim.