Uudiskirjas saab pikemalt lugeda Riigikohtu hiljutisest lahendist ehituskeeluvööndi vähendamise menetluse teemal ning Riigikogu menetluses oleva jäätmeseaduse eelnõu teemal; lühidalt on kajastatud ka olulisemaid arenguid keskkonnamõju hindamise, kliimamuutuse, kalanduse jm valdkondades.

Uudiskirja saab lugeda siit: http://www.k6k.ee/uudiskiri/2011/oktoober