Projekti käigus tutvustati KÕKi tegevusi laiemale avalikkusele, koostati KÕKi tegevusaruanne 2008-2010. Samuti viidi läbi KÕKi strateegilise planeerimise protsess, mille tulemusena pandi paika KÕKi strateegia aastateks 2011-2013.

Lisaks täiendati oluliselt kodulehe keskkonnaõiguse materjalide rubriiki, millelt on nüüdsest kättesaadavad varasemast oluliselt suurem hulk selgitavaid tekste ja materjale keskkonnaõiguse erinevate teemade kohta. Samuti avati keskkonnaõiguse teemaline blogi, mille eesmärgiks on võimaldada keskkonnajuristide omavahelist diskussiooni ja arutelu.

Projekti raames korraldas KÕK 16. detsembril 2010.a. diskussiooniseminari kohalike kaitsealade loomise konfliktide teemal, millel osalesid Keskkonnaministeeriumi, Siseministeeriumi ning mitme kohaliku omavalitsuse ametnikud ja valitsusväliste organisatsioonide esindajad.

Koostöös MTÜ-ga Ökomeedia avaldati portaalis bioneer.ee KÕKi seniseid tegevusi ja keskkonnaõiguse probleeme tutvustavad artiklid:

Projekti elluviimine toimus Vabaühenduste Fondi toel, mis on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel. Toetust koordineerib Avatud Eesti Fond.