Nõukogu arutas ka vajadust tagada riigi poolt tasuta keskkonnaõigusabi osutamine ning kiitis heaks KÕKi juhatuse ettepaneku taotleda Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liikme staatust.

KÕKi nõukogusse kuuluvad alates 2011.a. märtsist Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Jüri-Ott Salm (nõukogu esimees), Tartu Ülikooli keskkonnaõiguse lektor Kaarel Relve, Säästva Eesti Instituudi programmijuht Kaja Peterson ning riigikontrolli audiitor Airi Andresson.

KÕKi nõukogu koosolekud toimuvad kaks korda aastas; järgmine nõukogu koosolek toimub 2011.a. oktoobris.