Eva on lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna bakalaureuseõppe ajaloo eriala 2010. aastal ning jätkab hetkel õpinguid magistrantuuris. Ta on viinud läbi organisatsiooni- ja projektijuhtimise alased uuringud ja sooritanud „Organisatsiooni diagnostika” ning „Organisatsiooni kommunikatsioon ja pedagoogika” praktika. Varasemalt on ta töötanud eraettevõttes turunduse valdkonna projektijuhina. KÕKis on tema peamisteks tööülesanneteks juristide abistamine nende igapäevatöös, asjaajamise ja infoliikumise korraldamine. Evaga on võimalik ühendust võtta kas telefonil 742 4524 või meiliaadressil eva@k6k.ee.