Keskkonnakahju määratlemisest ja keskkonnavastutuse sisulisest kontseptsioonist räägib loenguõhtul Säästva Eesti Instituudi programmijuht Kaja Peterson, õiguslikku poolt tutvustab Keskkonnaõiguse Keskuse jurist Kärt Vaarmari. Ettekannetele järgneval arutelul saavad kõik osalejad sõna sekka öelda.

Loenguõhtu toimub järgmisel kolmapäeval, 25. mail 2011.a. kell 17.15 Tartu Keskkonnahariduse Keskuse saalis, Kompanii 10 Tartus.

Oodatud on kõik huvilised! Loenguõhtutel osalemine on tasuta.

KÕKi loenguõhtute sari „Õiguslikud võimalused keskkonnaprobleemide lahendamiseks“  käsiteb viimastel aastatel palju tähelepanu saanud, ent varasemalt reguleerimata keskkonnaprobleemide lahendamise õiguslikke võimalusi. Eesmärgiks on anda ülevaade teemade tänasest normistikust ning arutada, millised on keskkonnaõiguse piirid ja võimalused. Juunis toimuvad veel kaks loenguõhtut energeetika ja kliimamuutuse teemal.  Loenguõhtute kohta saab lähemalt infot KÕKi kodulehelt.

Loenguõhtute sarja toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 Lisainfo: Kärt Vaarmari, tel 5274761, e-mail kart@k6k.ee