Viimastel aastatel on keskkonnaõiguses pööratud palju tähelepanu varasemalt reguleerimata keskkonnaprobleemide lahendamisele. Kavandatud on õigusakte kliimamuutuse ohjamiseks, energiatarbimise suunamiseks, keskkonnakahju ärahoidmiseks ja heastamiseks, mere kaitseks. Õiguslik regulatsioon on aga alles algusjärgus ning on suur küsimus, kuivõrd nii mastaapseid ja mitmetahulisi probleeme üldse õiguslike vahenditega lahendada saab.

Loenguõhtutel tutvustatakse oma ala asjatundjate poolt keskkonnaprobleemide tausta ja tähendust lähemalt; KÕKi juristid annavad üldhariva ülevaate sellest, milliseid õiguslikke meetmeid on nende lahendamiseks seni kasutatud ning millised on edasised plaanid maailmas, Euroopa Liidus ja Eestis. Arutame, kui laiad üldse on keskkonnaõiguse võimalused keskkonnaprobleemide lahendamiseks ning kus on veel arenguruumi.

 

Loenguõhtute ajakava:

11. mai – merekaitse, räägivad Jüri-Ott Salm (Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees) ning Kärt Vaarmari (KÕKi jurist)

25. mai – keskkonnavastutus, räägivad Kaja Peterson (Säästva Eesti Instituudi programmijuht) ja Kärt Vaarmari (KÕKi jurist)

2. juuni kliimamuutus, räägivad Peep Mardiste (keskkonnakaitsja ja konsultant) ja Siim Vahtrus (KÕKi jurist)

8. juuni – energeetika, räägivad dr Erik Puura (TÜ keskkonnateadlane) ja Siim Vahtrus (KÕKi jurist)

Kuupäevad võivad veel muutuda, jälgige jooksvat reklaami!

 

Ootame loenguõhtutele osalema kõiki teemast huvitatuid!

Loenguõhtud toimuvad Tartu Keskkonnahariduse Keskuse saalis, Kompanii 10 Tartus algusega kell 17.15.

Osalemine on tasuta. Loenguõhtute sarja toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Lisainfo: Kärt Vaarmari, tel 5274761, e-mail kart@k6k.ee