Valmis on saanud Keskkonnaõiguse Keskuse 2011. a kolmas uudiskiri. Seekordses uudiskirjas räägime lähemalt keskkonnatasude seaduse põhjalikest muudatustest, lühiuudistes tuleb aga juttu kaubikute CO2 heite piiramisest EL tasandil, Riigikogu poolt kinnitatud Eesti metsanduse arengukavast, kuue eriti ohtliku aine kasutamise piiramisest REACH-direktiivi kohaselt ning paljust muust.

KÕK annab elektroonilist keskkonnaõiguse uudiskirja välja alates 2009.a. algusest, uudiskiri ilmub üks kord kuus. Varasemad uudiskirjad on kättesaadavad KÕKi kodulehel Uudiskirja rubriigis.