Lühemates uudistes on juttu veel teistestki olulistest Riigikohtu lahenditest, välisõhu kaitse seaduse muudatustest, mitmete kemikaalide ohtlikkuse alammäära tõstmisest, EL tuumajaamade kontrollimisest ja paljust muust.

Head lugemist!