KÕK jätkab keskkonnaõigse uudiskirja väljaandmist ka 2011. aastal, ühtekokku on see juba kolmandaks uudiskirja väljaandmise aastaks. Jaanuarikuises, pühade tõttu tavapärasest lühemas uudiskirjas tuleb juttu merealade planeerimisest Euroopa Komisjoni järjekordse teatise valguses, Euroopa Komisjoni suurõnnetuse ohuga ettevõtete direktiivi muutmise eelnõust, EL-is turule lastavate ohtlike kemikaalide registreerimise tähtajast jm teemadel.

KÕK annab elektroonilist keskkonnaõiguse uudiskirja välja alates 2009.a. algusest, uudiskiri ilmub üks kord kuus. Varasemad uudiskirjad on kättesaadavad KÕKi kodulehel Uudiskirja rubriigis.