Analüüsis järeldavad KÕKi juristid, et tuuleparkide rajamine toimub Eestis ilma riiklikul tasandil suunamiseta ning vastavad õigusnormid võimaldavad langetada tuuleparkide rajamise otsuseid, ilma et nende mõjusid oleks asjakohasel tasandil hinnatud ja asukohti kaalutud.

Analüüs on avaldatud siin.