Ühendused leiavad, et seaduse eelnõus pakutud lahendustes on palju puudujääke, muuhulgas näeb eelnõu ette kaevandamise otsustusprotsessi senisest veelgi suletumaks ning läbipaistmatumaks muutmist. Samuti on keskkonnale tehtud kahjude leevendamise nõuded eelnõus liiga leebed, lisaks on tähelepanuta jäetud veel mitmeid teisi ühenduste varasemates pöördumistes tõstatatud probleeme.

“Demokraatlikus Eestis peab maavarade kasutamise otsustamisse kaasama kõiki huvipooli, väljapakutud eelnõuga astuksime arengus sammu tagasi,” rääkis KÕKi juhatuse liige Kärt Vaarmari. “Rahvusliku rikkuse üle ei tohi otsustada kabinetivaikuses,” lisas Vaarmari. 

Ühendused rõhutavad, et keskkonnaministeerium peaks enne eelnõu valitsusse saatmist lahendama pöördumises viidatud kitsaskohad. “Praegune eelnõu on veel toores ja tekitab palju küsimusi, millele tuleks vastata avaliku arutelu käigus,“ leidis EMÜ juhatuse liige Mihkel Pukk.

Keskkonnaministeerium on uut maapõueseadust koostanud alates 2008. aastast, huvirühmadele saadeti eelnõu tutvumiseks käesoleva aasta märtsis. Põhimõttelisi muudatusi sisaldava eelnõu kommenteerimiseks anti aega vaid alla nelja nädala, eelnõu avalikuks diskussiooniks on aga esialgu ette nähtud ainult üks kohtumine.

KÕKi, EKO ja EMÜ pöördumisega saab lähemalt tutvuda siin: http://goo.gl/2ubBYz

Lisainfo:

Kärt Vaarmari
Keskkonnaõiguse Keskuse juhatuse liige ja jurist
Tel: 52 74 761
E-post: kart@k6k.ee