Põhjalikum ülevaade antakse Riigikogus menetluses olevates keskkonna-alastest seaduseelnõudest ja Aarhusi konventsiooni Komitee seisukohtadest Suurbritannia kohtukulude osas; lühidalt kajastatakse mh ohtlike ainete piirväärtusi põhjavees ning pinnases määratlevaid määrusi, püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni täiendamist, muudatusi kalapüügiga seotud andmete esitamise korras jm.

KÕK annab elektroonilist keskkonnaõiguse uudiskirja välja alates 2009.a. algusest, uudiskiri ilmub üks kord kuus. Varasemad uudiskirjad on kättesaadavad KÕKi kodulehel Uudiskirja rubriigis.