Põhjalikum ülevaade antakse värsketest muudatustest veeseaduses ja jäätmeseaduses; lühidalt kajastatakse mh uue keskkonnaseadustiku üldosa seaduse eelnõuga seonduvat, planeeritavaid muudatusi veeseaduses seoses merekaitsega, Euroopa Komisjoni algatust GMOde kasutamisel liikmesriikide õiguste suurendamiseks jm.

KÕK annab elektroonilist keskkonnaõiguse uudiskirja välja alates 2009.a. algusest, uudiskiri ilmub üks kord kuus. Varasemad uudiskirjad on kättesaadavad KÕKi kodulehel Keskkonnaõiguse rubriigis.