Arutelu keskendub eeskätt keskkonnamõju hinnangute rollile kliimamuutusega tegelemisel. Ühe sõnavõtjana astub seminaril üles ka Keskkonnaõiguse Keskuse jurist Triin Jäädmaa.


Seminar toimub inglise keeles virtuaalselt Zoomi keskkonnas. Link saadetakse registreerunutele, registreeruda saab siin

Täpsem kava-kutse on leitav siit (ingliskeelne).

Keskkonnaõiguse Keskus on koos Eesti Rohelise Liikumisega ning SEI Tallinnaga võtnud ette luua kahe aasta jooksul (2021-2023) vabaühenduste ja kohalike omavalitsuste seas suurem selgus selles, kuidas, millal ja milliseid kliimamõju aspekte tuleb keskkonnamõju hindamises arvestada. Selleks on oluline jõuda ka suurema õigusselguseni selles ning kuidas kliimamõjule keskkonnaotsuste tegemisel riigi ja KOV tasandil vääriline kaal anda.

Loe lisaks ka kliimamuutusega arvestamisest keskkonnamõju hindamisel: https://k6k.ee/kliimamoju/keskkonnamoju-hindamine/kliimamuutusega-arvestamine-kmhs

Keskkonnaõiguse Keskus on J&E võrgustiku liige ning üks asutajatest.