Kui uudiskiri näib e-mailis imelik, vaata seda veebis.
Keskkonnaõiguse keskus

Peateemad:

1. pika uudise pealkiri

tekst

Loe lähemalt


2. pika uudise pealkiri

tekst

Loe lähemalt


viimase pika uudise pealkiri

tekst

Loe lähemalt


KESKKONNAALASED ÕIGUSED

PEALKIRI

Järgmise sammuna tuleb Euroopa Komisjonil esitada seitsmenda keskkonna tegevusprogrammi ettepanek Euroopa Parlamendile. EL Nõukogu istungil kinnitas Komisjon, et kavatseb seda teha enne käesoleva aasta lõppu.

 KÕKi kommentaar: kommentaari tekst  

11. juunil võeti EL Nõukogu istungil vastu EL seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi järeldused. Plaanitava seitsmenda tegevusprogrammi sisu kajastasime lähemalt aprillikuises uudiskirjas seoses 1. juunini kestnud avaliku konsultatsiooniga. Viimane – kuues keskkonnaalane tegevusprogramm – määratles ELi keskkonnastrateegia ja selle eesmärgid aastateks 2002-2012, keskendudes neljale esmatähtsale tegevusvaldkonnale: kliimamuutus, bioloogiline mitmekesisus, keskkond ja tervis ning loodusvarade säästev kasutamine ja jäätmehooldus. See aegub 22. juulil, mistõttu võetakse vastu uus programm. Tegevusprogrammis määratakse esmatähtsad eesmärgid ning näidatakse, kuidas keskkonnapoliitikaga saab toetada keskkonnasäästlikku majanduskasvu ja saavutada parem tervise kaitse ja heaolu. Keskkonnaalaseid tegevusprogramme on ELi keskkonnapoliitika kujundamisel järgitud alates 1970ndate algusest.


KESKKONNAMÕJUDE HINDAMINE

PEALKIRI

tekst