Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Koolitused ja loengud

 • Keskkonnamõju hindamine. (Järva Maavalitsuse tellimusel 29.11.16 Paides)
 • Õhu kvaliteedi kaitse ja müra piiramine -- uued nõuded KOVidele alates 2017 (2.11.16 Tartus, 10.11.16 Tallinnas)
 • Koolitus "Kaasamine planeerimis- ja ehitusvaldkonnas" (2.03.16 Tallinnas, 7.04.16 Tartus)
 • Koolitus "Kaalutlusotsused - teooriast praktikasse (Avalik koolitus Tallinnas 8.10.15 ja 2.12.15)
 • Koolitus "Keskkonnainfo avalikustamine ja keskkonnaotsustesse kaasamine" (Tartus 2.09.15, Pärnus 9.09.15 ja Tallinnas 10.09.15) 
 • Keskkonnaõiguse alane koolitus KeA ametnikele (25.-26.08.15)
 • Koolitus planeerimisseaduse teemal (16.04.15 Saue vallas)
 • Koolitus "Uus planeerimisseadus ja planeeringute keskkonnamõju hindamise kord – mis muutub kohalike omavalitsuste jaoks?" (Avalikud koolitused Tartus 31.03.15, Tallinnas 1.04.15, Jõhvis 8.04.15) 
 • Koolitus kaalutlusotsuste tegemise teemal Kagu-Eesti omavalitsuse ametnikele (30.03.15, 05.05.15 Põlva MV tellimusel)
 • Koolitus "Uus keskkonnaseadustiku üldosa seadus - mida tähendab see ettevõtjale?" (Avalik koolitus Tallinnas 16.12.14)
 • Koolitus „Uus keskkonnaseadustiku üldosa seadus - Mida see toob kaasa KOVidele?“ (Avalikud koolitused 23.09.14 Tallinnas ja 25.09.14 Tartus, VIROLi tellimusel 10.10.14 Rakveres, Tallinna LV tellimusel 4.11.14 Tallinnas)
 • Koolituspäevad Keskkonnaameti ametnikele kaalutlusotsuse tegemise ja argumenteerimise teemal (Keskkonnaameti tellimusel, koostöös Väitluskoolitusega 3.04.14 Raplas, 8.04.14 Räpinas, 10.04.14 Tartus, 15.04.14 Kuressaares, 22.04.14 Jõhvis, 24.04.14 Pärnus)
 • Koolituspäevad kohalikele omavalitsustele ja maavalitsustele "Kaalutlusotsuste tegemine" (Avalikud koolitused Tallinnas 29.01.14, Tartus 30.01.14; Põlva MV tellimusel Põlvas 11.03.14)
 • Koolituspäevad ametnikele kaalutlusotsuse tegemise teemal (15.11.13 Rakveres, 27.11.13 Haapsalus ja 28.11.13 Kuressaares)
 • Koolitus audiitoritele uuematest arengutest keskkonnaõiguse valdkonnas (Lloyd's Register EMEA Eesti filiaali tellimusel 21.10.13 Tallinnas)
 • Ruumilise planeerimise teemaline koolitus Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuse ametnikele (Põlva MV tellimusel, 3.10.13 Põlvas)
 • Kaalutlusotsuste tegemise ja argumenteerimise teemaline koolitus Tartu LV ametnikele (Koostöös Väitluskoolitusega, 26.09.13)
 • Kaasamisteemaline koolitus Põlva piirkonna kohalike omavalitsuste ja Keskkonnaameti ametnikele (Keskkonnaameti tellimusel, 1.11.12 Räpinas)
 • Koolitus Võru ja Põlva piirkonna kohalike omavalitsuste ametnikele "Kuidas teha õiguspärast kaalutlusotsust" (Võru ja Põlva maavalitsuste tellimusel, 3.05.12 Võrus)
 • Loengusari „Õiguslikud võimalused keskkonnaprobleemide lahendamiseks“ ning artiklite sari käsitletud teemadel (keskkonnavastutus, merekaitse, kliimamuutus ja energeetika) (mai-juuni 2011)
 • 6 keskkonnaõiguse teemalist seminari Eesti Keskkonnaühenduste Koja liikmetele (2011)
 • Koolituspäevad kohalikele omavalitsustele "Kuidas teha õiguspärast planeerimisotsust" (Pärnus 18.03.11 ja Tartus 25.03.11)
 • Koolituspäev MTÜ Ökomeedia Rohelises Programmis osalenud ettevõtetele "Keskkonnaõiguse tähendus ja mõju organisatsioonidele" (Tallinnas 8.11.11, MTÜ Ökomeedia tellimusel)
 • Koolitus kohalikele omavalitsustele "Kuidas teha õiguspärast planeerimisotsust" (Tallinnas 7.12.10)
 • Loeng Tallinna LV ametnike keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) teemalisel koolitusel (Tallinna LV tellimusel) (2009)
 • Loeng avalikkuse osalemise võimalustest REC Estonia kaasamisteemalisel koolitusel (REC Estonia tellimusel) (2009)