Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Õigusabi andmise põhimõtted

KÕK osutab õigusabi sotsiaalse ettevõtjana, kooskõlas oma põhikirjaliste eesmärkidega. Seetõttu anname õigusabi tasulise teenusena juhtumite puhul, mis vastavad järgmistele kriteeriumidele:
  1. tegemist on keskkonnaõiguse küsimusega;
  2. kliendi eesmärk ei ole vastuolus KÕKi põhikirjaliste eesmärkidega;
  3. tegemist ei ole perspektiivitu juhtumiga (v.a. kui klient on perspektiivitusest teadlik, ent soovib õigusteenust sellest hoolimata).