Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Keskkonnamõju hindamine (KMH)

Õigusaktid

Rahvusvahelised

Euroopa Liit

Eesti

Kohtulahendid

Euroopa Kohus

Eesti

Analüüsid ja juhise

Artiklid ja teadustööd

  • Hannes Veinla. Keskkonnamõju hindamine kui keskkonnariskide ennetamise ja juhtimise vahend // Juridica (2006) nr 10

Uudised

 Lingid


Uuendatud 31.07.2017