Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

KÕKi juristidest saavad head läbirääkijad

Konfliktide ja õiguslike vaidluste lahendamine osapoolte (arendaja, kohalikud elanikud, teised ettevõtjad) kokkuleppega on sageli kohtuvaidlustest tõhusamad. Seepärast püüdleme me KÕKis sinnapoole, et suurendada kokkuleppe teel lahendatud õigusvaidluste hulka ning osaleda tulemuslikumalt huvikaitses. Selleks suurendame enda meeskonna läbirääkimisoskuseid projekti "KÕKi meeskonna läbirääkimisoskuste arendamine" raames siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel 2017. aasta aprillist 2018. aasta aprillini.

Projekti eesmärk on, et KÕKi meeskond suudab edukalt kasutada läbirääkimisi inimeste elukeskkonna ja elurikkuse kaitsmiseks, seda nii üksikjuhtumites õigusabi osutades kui ka seaduseelnõude ja arengukavade väljatöötamisel.

Tegevused

Projekti käigus on plaanis:

Miks? Meie läbirääkimisoskuste parandamine on oluline, kuna pikad, kulukad ning riskantsed kohtuvaidlused ei ole oma elukeskkonna või loodusliku mitmekesisuse eest seisjate jaoks alati parimaks lahenduseks. Teatud juhtudel võib kohtuvaidlus osutuda ka ajutiseks probleemi lahenduseks – kohus võib küll õigusvastase otsuse tühistada, ent otsusetegija võib seejärel uuesti langetada sarnase sisuga, elu- ja looduskeskkonda kahjustava otsuse. Samuti on kohtute sekkumisvõimalused piiratud juhtudel, mil avalik võim on nõuetevastaselt tegevusetu (ei teosta nt keskkonna- või ehitusjärelevalvet õigusrikkumiste peatamiseks).

Seega võib paljudel juhtudel tõhusamaks lahenduseks olla osapoolte (nt arendaja ja kohalik kogukond) vahel sellise kokkuleppe sõlmimine, mis arvestaks arendaja huvide kõrval ka piisavalt inimeste elukeskkonna ning loodusliku mitmekesisusega. Taoliste kokkulepete eelisteks on nii kiirus, väiksemad kulud kui ka osapoolte suurem kontroll lõpptulemuse üle.

Ka seadusloomes ning arengukavade koostamisel on selleks, et keskkonaalaseid avalikke huve majanduslike jt huvide kõrval edukalt kaitsta, sageli vaja otsida ja leida kompromisse. Sellegi tõttu on KÕKi meeskonna läbirääkimisoskuste arendamine meile ülimalt oluline.

Projekti eelarve on 10 419, 86 eurot. 

Projekti rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Artikkel  Äripäevas 14.11.2017

Lisainfo:
Siim Vahtrus
Projektijuht
siim@k6k.ee
55 68 3880