Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Seisukohtade koostamine

Ettepanekuid või kommentaare kirjutades proovi oma arvamust alati selgitada ja põhjendada, nt tuua välja, milliste mõjude vältimiseks üks või teine tingimus vajalik oleks. Kui võimalik, siis too konkreetseid näiteid, mis kinnitavad Sinu arvamuse õigsust. Näiteks müra osas võid välja tuua, kui hästi või halvasti on kaevandusalal asuv mets seni aidanud mürahäiringuid leevendada.

Mitmed nõuded tulenevad kaevandamisele juba erinevatest seadustest, nt maapõueseadusest või veeseadusest. Ära lase end nende mittetundmisest heidutada, kuna kodanikelt ei saa kõigi seaduste põhjalikult tundmist eeldada! Seega: kui leiad, et mõnd mõju ei ole piisavalt arvestatud, kirjuta sel teemal loa andjale.

Võimalusel tee omapoolseid ettepanekuid. Samas on igati arusaadav ja lubatav anda lihtsalt märku puudujääkidest ning oodata neile lahendusi loa andja poolt.

Lähemalt seisukohtade koostamisest ja allkirjade kogumisest vt KÕKi veebijuhisest „Oska osaleda“.

Allikas: Delfi Foto: R. Volmar